sreda, 12. september 2012

Boko CRM – za boljše odnose s strankami

V dobi modernega poslovanja so stranke bolj mobilne kot kadarkoli prej. Stari način poslovanja podružnic, ki so poslovale s stacionarnimi lokalnimi strankami se umika globalnemu poslovanju, kjer stranke praviloma zavijejo v podružnico, ki jim je trenutno najbližje. Za kakovostno storitev in dobre odnose pa je pomembno, da tudi v poslovalnici, ki ni domača stranki, vzpostavimo stranki domače vzdušje in da zaposleni poznajo njene probleme, želje in zahteve, tudi če se z njo srečajo prvič. Supermarketi npr. uporabljajo Hiltonov trik uniformnosti postavitve izdelkov in celo vhodnih vrat ter blagajne, zato da bi se kupci počutili 'kot doma'.

Boko CRM pa je sistem upravljanja odnosov s strankami, ki v bazi podatkov zbira zgodovino dogodkov in opomb v zvezi z vsako stranko posebej.

Zato je mogoče izredno hitro spoznati staro stranko na novi lokaciji in ji ponuditi storitev, ki se lahko meri z obiskom pri starem prijatelju. Stranki pa je prihranjeno utrujajoče, dolgotrajno in ponavadi neprijetno razlaganje vseh preteklih križev in težav, ampak lahko takoj preide k bistvu. To praviloma vodi k večjemu zadovoljstvu strank in zaposlenih, saj so stranke obravnavane kvalitetno, hitro in profesionalno, kar vodi k večjemu ugledu podjetja, večji samozavesti zaposlenih in večjemu številu strank. Te pa so ponavadi pripravljene plačati tudi malo višjo ceno za veliko boljše storitve, ki jih lahko z Boko CRM enostavno dosežete.

torek, 19. april 2011

Sistem za upravljanje odnosov s strankami

Costumer Relationship Management je široko sprejet učinkovit pristop za zbiranje , analizo in pretvorbo dragocenih podatkov o strankah v smernice za vodstvo podjetja. Vendar pa ni nujno, da bo uvedba sistema prinesla željene rezultate, še posebno, če obenem ne prilagodimo tudi poslovnih procesov v podjetju. CRM je poslovna strategija, ki se osredotoča na zmogljivosti, operacije in aktivnosti podjetja vezane na potrebo, da se ohranja in povečuje množica strank podjetja. Treba je upravljati z podatki o strankah, da lahko pridobimo njihovo zaupanje. Definicije temeljijo predvsem na zaznavnih vrednostih strank, zvestobi strank, storitvah za stranke in usmerjenosti k strankam. Vendar pa ne zajemajo strateških, operativnih in taktičnih faktorjev, ki bi lahko vplivali na to kako podjetje upravlja odnose s svojimi strankami. Zato bi dodal še dodatno definicijo iz tržne perspektive: CRM je strateška vizija podjetja usmerjena k upravljanju odnosov s strankami in množico marketinških načrtov, aktivnosti, akcij in naprednih aplikacij s profesionalno podporo za pridobivanje, motivacijo in utrjevanje obstoječih in potencialnih odnosov s strankami in namenom, da se izboljašajo razmere v podjetju in pri strankah.

petek, 25. marec 2011

CRM

Upravljanje odnosov s strankami (CRM) postaja vedno bolj v središču pozornosti in pričenja zavzemati pomembno vlogo, kot glavna strategija v organizacijah. Dobro uporabljeni CRM sistemi se pokažejo tudi zelo dobičkonosni in ponujajo številne priložnosti, da podjetja ustvarijo in ohranjajo idealne odnose s svojimi strankami. Po drugi strani pa lahko napačna uporaba takega sistema povzroči več težav, kot koristi.

V več podjetjih je slab dostop do časovno občutljivih podatkov povzročal preglavice zaposlenim. Z uporabo spletnega CRM sistema se lahko uporabniki izognejo zamujenim priložnostim, stroškom telefonov in faksov, … Mnogo podjetij je vložilo veliko denarja v uvedbo sistema, vendar so prodajne priložnosti še vedno zamujene in stranke zanemarjene, ker informacije niso bile dostopne ob pravem času na pravem mestu. Spletni sistem za upravljanje odnosov s strankami pa omogoča takojšen dostop do vseh vnesenih podatkov. Mobilni uporabniki lahko nemudoma vnesejo in urejajo prodajne in tržne informacije ter napovedi. Lahko analizirajo prodajne trende, prihodke projektov in po potrebi tudi izpisujejo razna poročila.

torek, 15. marec 2011

Boko CRM

Boko CRM podjetjem pomaga razumeti in pričakovati potrebe trenutnih in potencialnih strank. Uporabnikom nudi vsa potrebna orodja, s katerimi lahko razne informacije in ugotovitve nemudoma uporabijo pri svojih aktivnostih. S 360° pogledom na stranke uporabnikom omogoča, da hitro rešujejo svoje naloge in skrajšajo čas, potreben za obdelavo zahtev.
Značilnosti spletne aplikacije Boko CRM so:
  • dostop do podatkov kadarkoli in koderkoli je omogočena uporaba interneta (spletna aplikacija),
  • Prijazen in enostaven uporabniški vmesnik,
  • stranke in kontakti zbrani na enem mestu,
  • pregled nad vsemi aktivnostmi, vezanimi na stranke,
  • shranjevanje poročil dela,
  • 30-dnevni brezplačen preizkus,
  • varnost podatkov (protokol SSL),
  • fiksni mesečni strošek glede na število aktivnih uporabnikov,
  • brezplačen uvoz obstoječih strank in kontaktov.

CRM Aplikacije

Aktivnosti, ki ponavadi sestavljajo CRM v organizacijah so: pridobivanje in iskanje novih strank, izgradnja podatkovnih baz o obstoječih strankah, spremljanje zadovoljstva in interesov strank ter merjenje kakovosti odnosov s strankami. Kot veste so odnosi s strankami najbolj pomembni pri poslovanju. Odnose lahko izboljšamo z uporabo CRM aplikacij. Z uporabo teh aplikacij imamo boljši pregled nad strankami in njihovimi zahtevami.