petek, 25. marec 2011

CRM

Upravljanje odnosov s strankami (CRM) postaja vedno bolj v središču pozornosti in pričenja zavzemati pomembno vlogo, kot glavna strategija v organizacijah. Dobro uporabljeni CRM sistemi se pokažejo tudi zelo dobičkonosni in ponujajo številne priložnosti, da podjetja ustvarijo in ohranjajo idealne odnose s svojimi strankami. Po drugi strani pa lahko napačna uporaba takega sistema povzroči več težav, kot koristi.

V več podjetjih je slab dostop do časovno občutljivih podatkov povzročal preglavice zaposlenim. Z uporabo spletnega CRM sistema se lahko uporabniki izognejo zamujenim priložnostim, stroškom telefonov in faksov, … Mnogo podjetij je vložilo veliko denarja v uvedbo sistema, vendar so prodajne priložnosti še vedno zamujene in stranke zanemarjene, ker informacije niso bile dostopne ob pravem času na pravem mestu. Spletni sistem za upravljanje odnosov s strankami pa omogoča takojšen dostop do vseh vnesenih podatkov. Mobilni uporabniki lahko nemudoma vnesejo in urejajo prodajne in tržne informacije ter napovedi. Lahko analizirajo prodajne trende, prihodke projektov in po potrebi tudi izpisujejo razna poročila.

torek, 15. marec 2011

Boko CRM

Boko CRM podjetjem pomaga razumeti in pričakovati potrebe trenutnih in potencialnih strank. Uporabnikom nudi vsa potrebna orodja, s katerimi lahko razne informacije in ugotovitve nemudoma uporabijo pri svojih aktivnostih. S 360° pogledom na stranke uporabnikom omogoča, da hitro rešujejo svoje naloge in skrajšajo čas, potreben za obdelavo zahtev.
Značilnosti spletne aplikacije Boko CRM so:
  • dostop do podatkov kadarkoli in koderkoli je omogočena uporaba interneta (spletna aplikacija),
  • Prijazen in enostaven uporabniški vmesnik,
  • stranke in kontakti zbrani na enem mestu,
  • pregled nad vsemi aktivnostmi, vezanimi na stranke,
  • shranjevanje poročil dela,
  • 30-dnevni brezplačen preizkus,
  • varnost podatkov (protokol SSL),
  • fiksni mesečni strošek glede na število aktivnih uporabnikov,
  • brezplačen uvoz obstoječih strank in kontaktov.

CRM Aplikacije

Aktivnosti, ki ponavadi sestavljajo CRM v organizacijah so: pridobivanje in iskanje novih strank, izgradnja podatkovnih baz o obstoječih strankah, spremljanje zadovoljstva in interesov strank ter merjenje kakovosti odnosov s strankami. Kot veste so odnosi s strankami najbolj pomembni pri poslovanju. Odnose lahko izboljšamo z uporabo CRM aplikacij. Z uporabo teh aplikacij imamo boljši pregled nad strankami in njihovimi zahtevami.