torek, 19. april 2011

Sistem za upravljanje odnosov s strankami

Costumer Relationship Management je široko sprejet učinkovit pristop za zbiranje , analizo in pretvorbo dragocenih podatkov o strankah v smernice za vodstvo podjetja. Vendar pa ni nujno, da bo uvedba sistema prinesla željene rezultate, še posebno, če obenem ne prilagodimo tudi poslovnih procesov v podjetju. CRM je poslovna strategija, ki se osredotoča na zmogljivosti, operacije in aktivnosti podjetja vezane na potrebo, da se ohranja in povečuje množica strank podjetja. Treba je upravljati z podatki o strankah, da lahko pridobimo njihovo zaupanje. Definicije temeljijo predvsem na zaznavnih vrednostih strank, zvestobi strank, storitvah za stranke in usmerjenosti k strankam. Vendar pa ne zajemajo strateških, operativnih in taktičnih faktorjev, ki bi lahko vplivali na to kako podjetje upravlja odnose s svojimi strankami. Zato bi dodal še dodatno definicijo iz tržne perspektive: CRM je strateška vizija podjetja usmerjena k upravljanju odnosov s strankami in množico marketinških načrtov, aktivnosti, akcij in naprednih aplikacij s profesionalno podporo za pridobivanje, motivacijo in utrjevanje obstoječih in potencialnih odnosov s strankami in namenom, da se izboljašajo razmere v podjetju in pri strankah.

Ni komentarjev:

Objavite komentar